Prohlášení přístupnosti

Webové standardy

Na3e webové stránky se snaží o maximální přístupnost obsahu a funkčnosti. Snaží se splňovat všechny důležité zásady přístupnosti podle metodiky WCAG 1.0 a podle zásad projektu Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých Blind Friendly Web.

Technické zpracování

Velikost písem všech zveřejněných textů je definována v relativních jednotkách a je možno upravovat jejich velikost pomocí standardních nástrojů internetového prohlížeče (většinou v menu prohlížeče - Zobrazit - Velikost textu). Vzhledem k použité technologii XHTML 1.0 Strict a zachování sémantické správnosti a kvalitní struktury textů je web dostupný i v alternativních prohlížečích (textové prohlížeče, hlasové čtečky a podobně). Grafický vzhled webu je vytvořen pomocí kaskádových stylů CSS, které obsahují rovněž styly pro použití na mobilních zařízeních (tzv. responzivní design).

Tisk webu

Součástí webových stránek je i styl pro tiskovou verzi. Všechny stránky jsou tisknutelné bez jakýchkoliv omezení standardními prostředky internetového prohlížeče (typicky ikonka tiskárny v navigační liště prohlížeče nebo přes navigační menu Soubor - Tisk). Na každé stránce je k dispozici odkaz Vytisknout, k jeho použití je ovšem nutné mít zapnutou podporu Javascriptu v prohlížeči. Netisknou se:

  • navigační nabídka,
  • postranní dekorační panel (je-li přítomen),
  • obrázky na pozadí.

Klávesové zkratky

Pro základní navigační prvky naší webové prezentace jsou k dispozici následující klávesové zkraty (neboli accesskey).

  • [alt + 0] - toto prohlášení o přístupnosti
  • [alt + 1] - stránka Úvod
  • [alt + 2] - stránka Služby
  • [alt + 3] - stránka Ceník
  • [alt + 4] - stránka Kontakty
  • [alt + 5] - skočí na záčatek navigace webem
  • [alt + 6] - skočí na začátek textového obsahu aktuální stránky

Uvedené zkratky jsou platné pro operační systém Windows, v jiných systémech se může lišit klávesová zkratka (například pro počítače Mac platí ctrl + acceskey).

Kontakt

Pokud objevíte na naší prezentaci jakýkoliv problém, který by bránil její maximální přístupnosti, informujte správce webu na níže uvedené emailové adrese. Ten se pokusí tyto nedostatky odstranit.


Naše služby

Instalatér

Elektrikář

Opravář

Zahrádkář

Uklízečka